Tel.: (+420) 777 743 849

Auditorské služby

Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky

 

Služby:

Povinný audit účetní závěrky podle  mezinárodních standardů včetně ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy

Výstupy z auditorských prací v požadovaném jazyce

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Audit konsolidovaných účetních závěrek, ověření podkladů pro konsolidaci prováděnou v zahraničí

Audit účetních závěrek spojených s likvidací či insolvenčním řízení

 

Specifická ověřování v souvislosti:

Daňové poradenství

Naši daňoví odborníci mají velké zkušenosti se specializovanou daňovou problematikou pro malé a střední podniky  i pro nadnárodní společnosti. Napomáhají při řešení odborných problémů z oblasti účetní a daňové oblasti, doplněné právními návody.

Zajišťují zpracování všech typů daňových přiznání.

Poskytuje daňové poradenství v průběhu celého roku a asistenci při jednání s finančními úřady.

 

Daň z příjmů právnických osob

Komplexní poradenství, v tom zejména problematika transferových cen, aplikace principů tržního odstupu vyplývajících ze smluv o zamezení dvojího zdanění a problematika zdaňování v neziskovém sektoru včetně daně z příjmů obcí

 

Nepřímé daně

Komplexní poradenství včetně uplatňování DPH u obcí.

Finanční due diligence

Provádíme služby finančního due diligence pro ty společnosti, které zvažují vstup do společnosti nebo nákup jiné společnosti a které potřebují prověřit tyto společnosti nebo jejich určitou oblast podle požadavku klienta. Posouzení aktiv, závazků, tržeb, nákladů, zhodnocení finanční situace společnosti, která je předmětem akvizice

Fúze a akvizice

Poradenství společnostem – přeměny společností – fúze, rozdělení, akvizice. Máme dlouhodobé zkušenosti s posuzováním zejména ekonomické části projektů přeměn. Zajišťujeme návrh věcného a časového harmogramu průběhu přeměn a realizaci úkonů vyžadujících auditorské ověření.